DÂY NHẢY QUANG CÁC LOẠI ĐẦU NỐI FC,SC,LC

(0 đánh giá)

VTS

12 Tháng

Dây nhảy Quang các loại đầu nối FC,SC,LC - Fiber optic pathcord là một đoạn ngắn sợi quang có đường kính 0.9, 2.4, 3.0mm. Hai đầu được gắn sẵn đầu nối quang ( Adapter) hai đầu này có thể là PC, UPC, APC.

HOTLINE : 0988 49 1900

Dây nhảy Quang các loại đầu nối FC,SC,LC - Fiber optic pathcord là một đoạn ngắn sợi quang có đường kính 0.9, 2.4, 3.0mm. Hai đầu được gắn sẵn đầu nối quang ( Adapter) hai đầu này có thể là PC, UPC, APC.

 

 

Đặc trưng: Suy hao chèn thấp

Ứng dụng: Mạng cáp quang, mạng CATV, mạng internet FTTH.

Một số loại Dây nhảy quang Single mode, Simplex.

Dây nhảy quang 3.0, dài 3m, simplex, các loại đầu nối SC - LC

Dây nhảy quang 3.0, dài 3m, simplex, các loại đầu nối FC

Dây nhảy quang 3.0, dài 5m, simplex, các loại đầu nối SC - LC

Dây nhảy quang 3.0, dài 5m, simplex, các loại đầu nối FC

Dây nhảy quang 3.0, dài 10m, simplex, các loại đầu nối SC - LC

Dây nhảy quang 3.0, dài 10m, simplex, các loại đầu nối FC

Dây nhảy quang 3.0, dài 15m, simplex, các loại đầu nối SC - LC

Dây nhảy quang 3.0, dài 15m, simplex, các loại đầu nối FC

Dây nhảy quang 3.0, dài 20m, simplex, các loại đầu nối SC - LC

Dây nhảy quang 3.0, dài 20m, simplex, các loại đầu nối FC

Dây nối quang 0.9, dài 1,5m, simplex, các loại đầu nối SC/UPC

Dây nối quang 0.9, dài 1,5m, simplex, các loại đầu nối SC/APC

 

Bình luận

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Top

  0988 49 1900