GIẢI PHÁP

GIẢI PHÁP TRUYỀN HÌNH SỐ DVB-C

GIẢI PHÁP TRUYỀN HÌNH SỐ DVB-C

GIẢI PHÁP TRUYỀN HÌNH SỐ DVB-C

GIẢI PHÁP MẠNG GPON

GIẢI PHÁP MẠNG GPON

GPON là chuẩn mạng trong công nghệ mạng chuẩn PON (Passive Optical Network). GPON được biết dưới tên tiếng Việt: MẠNG QUANG THỤ ĐỘNG. Đây là mô hình kết nối mạng theo kiểu kết nối: Điểm – Đa điểm, trong đó các thiết bị kết nối giữa nhà mạng và khách hàng sử dụng các bộ chia tín hiệu quang (Spliter) thụ động (không dùng điện).

GIẢI PHÁP TRUYỀN IPTV KHÁCH SẠN

GIẢI PHÁP TRUYỀN IPTV KHÁCH SẠN

Hệ thống IPTV của VTS Hotel là một giải pháp linh hoạt, tích hợp và linh hoạt cho truyền hình khách sạn, dựa trên Android TV hoặc Android STB, cung cấp nhiều tính năng, chẳng hạn như truyền hình trực tuyến, VOD, bản ghi và phát lại truyền hình và cũng cung cấp tùy chỉnh Các dịch vụ như biểu tượng khách sạn hiển thị trên TV, giới thiệu khách sạn, thông báo chào mừng, dịch vụ nhiều ngôn ngữ, chuông cửa video, dịch vụ cuộc gọi, bản đồ du lịch, chi tiết tiêu thụ vv ... tất cả các tính năng này

Top