Hỗ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0988 49 1900

Tel

Tel - 024 6253 1688

Skype

Skype - Nhatvts

Email

Email - info.vtscatv@gmail.com

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng - 0976 977 787

Thống kê

  • Đang online 27
  • Hôm nay 140
  • Hôm qua 388
  • Trong tuần 140
  • Trong tháng 11,585
  • Tổng cộng 537,190

Product Catalog

 

STT Model Product Name
MPEG-2 SD Encoders
1 VT-1101 MPEG-2 1-channel encoder (AV in, ASI out)
2 VT-1121 MPEG-1 Audio encoder (Analog Audio in, ASI out)
3 VT-1123  4in1 AES/EBU Audio MPEG-1 encoder (4 AES/EBU in, ASI+IP out) 
4 VT-1102 MPEG-2 4IN1 encoder (4×AV in, ASI out, MB86391)
5 VT-1103 MPEG-2 5IN1 encoder with multiplexer (4AV+ASI in, ASI out)
6 VT-1113 MPEG-2 5IN1 SD SDI encoder(4SDI in,ASI+IP out)                                                                      
7 VT-1122 MPEG-1 4IN1 Audio encoder(4audio in,ASI out)
8 VT-1114 MPEG-2 IP Encoder (AV in, ASI+IP (UDP) out)
9 VT-1104 MPEG-2 IP Encoder (SDI+AV in, ASI+IP (UDP) out)
10 VT-1124 MPEG-2 IP Encoder (SDI+AV in, ASI+IP (RTP) out)
11 VT-1108 MPEG-2 4IN1 IP encoder (4AV in, ASI+IP(UDP)/MPTS/PTS out)
12 VT-1808 MPEG-2 8IN1 IP Encoder (8AV+ASI in, ASI IP/MPTS/SPTS out)                                       
13 VT-1312 MPEG-2/H.264 8IN1 IP Encoder (8AV+ASI in, ASI IP/MPTS/SPTS out)     NEW           
14 VT-1314 MPEG-2/H.264 16IN1 IP Encoder (16AV in, ASI IP/MPTS/SPTS out)    NEW           
MPEG-4/H.264 Encoders
1 VT-1107 SD H.264 1-Channel IP Encoder (MPEG-4 AVC,  AV+SDI in, IP (UDP)/ASI out)
2 VT-1105 HD H.264 Encoder (HDMI+SDI+YPbPr+CVBS/AUDIO in, ASI+IP out)
3 VT-1106 HD H.264 Encoder (HDMI+YPbPr+CVBS/AUDIO in, ASI+IP out)
4 VT-1109 SD H.264 4IN1 IP Encoder (4CVBS+audio in, ASI+IP (UDP)/MPTS out)
5 VT-1111 SD H.264 4-Channel Encoder (4CVBS+audio in, 4SPTS/UDP/Multicast out)
6 VT-1115 HD/SD H.264 4×HDMI Encoder (4HDMI+ASI in, ASI+IP (UDP)/MPTS/SPTS out)
7 VT-1155 HD/SD H.264 4×HDMI Encoder (4HDMI+ASI in, ASI+IP (UDP)/MPTS/SPTS out)  1920*1080*60/50i  NEW  
8 VT-1116 HD/SD H.264 4×HDMI Encoder (4HDMI+ASI in, ASI out)
9 VT-1135 HD H.264 4×SDI Encoder (4SD/HD-SDI in, ASI+IP (UDP)/MPTS out)
10 VT-1145 HD H.264 4×SDI Encoder (4SD/HD SDI in, 4SPTS/UDP out)
11 VT-1815 HD/SD H.264 8×HDMI Encoder(8HDMI+ASI in,ASI+IP out)
12 VT-1855 HD/SD H.264 8×HDMI Encoder(8HDMI+ASI in,ASI+IP out)   1920*1080*60/50i        NEW   
Magnum Chipset Super Encoders
1 VT-1301 SD 4 Channel Low Bitrate MPEG2/H.264 Encoder (Magnum chipset,  4AV in, ASI/IP (MPTS) out)
2 VT-1302 SD 4 Channel Low Bitrate MPEG2/H.264 Encoder (Magnum chipset,  4AV in , IP (4×SPTS) out)
3 VT-1303 SD 8 Channel Low Bitrate MPEG2/H.264 Encoder (Magnum chipset,  8AV in, ASI/IP (MPTS/SPTS) out)
Transcoder  
1 VT-1401 8in1 ASI MPEG-2/H.264 Transcoder(ASI in,ASI+IP out)
Multiplexer&Scrambler
1 VT-2101 TS Multiplexer (8ASI IN and ASI OUT)
2 VT-2102 2-OUT Multiplexer (8ASI IN, 2-separate ASI OUT)
3 VT-3101 Stand alone scrambler (2ASI in, 2ASI out)
4 VT-3102 Scrambler modulator (ASI in, DVB-C RF out)
5 VT-3103 Stand alone scrambler (Biss-1, ASI in and ASI out)
6 VT-3104 ASI->IP MUX Scrambler(8ASI in, 1MPTS IP/Gigabit out)
7 VT-3105 4in1 IP->ASI MUX Scrambler (64IP in, 4*2 ASI out)
8 VT-3115 IP Multiplexer (16ASI IN and IP OUT (Gbit))
9 VT-3106 8in1 ASI MUX-Scrambler (8×ASI in, ASI out)
10 VT-3107 IP Multiplexer Scrambler(32*IP-UDP/multicast Gigabit in,4*IP/multicast out)
DVB-C/DVB-S/S2/DVB-T/DTMB Modulators
1 VT-4101 QAM modulator (ASI in, RF out)
2 VT-4121 QAM modulator with DS3 (ASI in, RF out)
3 VT-4104 4in1 ASI QAM modulator (4ASI in, 4×RF out)
4 VT-4114 4in1 QAM to QAM TransModulator (4RF (QAM) in, 4RF out)
5 VT-4134 12in1 IP Multiplexer Scrambler QAM Modulator(IP/multicast in,12 QAM RF out)
6 VT-4124 16in1 IP Multiplexer Scrambler  QAM Modulator(IP/multicast in,16 QAM RF out)
7 VT-4154 4in1 IP QAM Modulator with MUX-Scrambler (32IP in, 4RF out)
8 VT-4144 8in1 IP QAM Modulator with MUX-Scrambler (64IP in, 8RF out)
9 VT-4174 4in1 ASI MUX-Scrambler QAM Modulator(8ASI IN,4 QAM RF out)   
10 VT-4102 QPSK Modulator (450-950MHz, ASI in and RF out )
11 VT-4112 QPSK Modulator (950-2150MHz, ASI in and RF out)
12 VT-4122 DVB-S/S2 Modulator(ASI/IP in, DVB-S/S2 RF out)
13 VT-4106 DVB-T Modulator (ASI/IP in, DVB-T RF out)
14 VT-4116 DVB-T2 Modulator (ASI /IP in, DVB-T2 RF out)      NEW
15 VT-4107 DTMB-T Modulator (ASI in, RF out)
16 VT-4117 4-Channel DTMB-T Modulator (4ASI in, 4RF out)
17 VT-4137 4-Channel DTMB-T Mux-Modulator (4ASI in, 4RF out)
18 VT-4109 DTMB-T TransModulator(DTMB IN, DTMB out)
19 VT-4119 4-Channel DTMB-T Transmodulator (4 DTMB RF in, 4 DTMB RF out)
DVB-S/S2 to DVB-C/T transmodulators
1 VT-4115 6DVB-S2-4QAM TransModulator with MUX-Scrambler (6RF (DVB-S/S2)+ASI in, 4QAM RF out)
2 VT-4125 6DVB-S2-4QAM TransModulator with MUX-Scrambler (6RF (DVB-S/S2)+6ASI in, 4QAM RF out)
3 VT-4135 8DVB-S2-4QAM TransModulator with MUX-Scrambler (8RF (DVB-S/S2)+4ASI in, 4QAM RF out)
4 VT-4126 8DVB-S2 to DVB-T TransModulator with MUX (8RF (DVB-S/S2)+ASI in,3* DVB-T RF out)    NEW
5 VT-4165 DVB-S2*8-4QAM-IP TransModulator with Scrambler(8*DVB-S/S2+3*ASI in,4 DVB-C RF+IP  out)
6 VT-4225 4DVB-S2 CI -4QAM TransModulator(4 DVB-S2 RF in, 4 DVB-C RF out, 4 CI)  NEW
7 VT-4215 4DVB-C CI -4QAM TransModulator(4 DVB-C RF in, 4 DVB-C RF out, 4 CI)
8 VT-4187 8DVB-S2 to DTMB-T TransModulator with MUX-Scrambler (8RF (DVB-S/S2)+ASI in, 4*DTMB-T RF out) NEW
Encoder Modulators (DVB-C)
1 VT-4141 HD H.264 DVB-C Encoder modulator (AV/HDMI in, DVB-C RF out) 
2 VT-4203 4IN1 MPEG-2 AV Encoder DVB-C Modulator(4AV  in, DVB-C RF out)
3 VT-4204 4IN1 H.264 HDMI Encoder DVB-C Modulator(4HDMI in, DVB-C RF out)
4 VT-4207 8IN1 MPEG-2 encoder Modulator(8AV in,DVB-C RF out)
5 VT-4264 8N1 MPEG-2/H.264 encoder Modulator(8AV in,DVB-C RF out)  NEW  
6 VT-4224 10IN1 MPEG-2/H.264 encoder Modulator(10AV in,DVB-C RF out)       NEW  
7 VT-4234 12IN1 MPEG-2/H.264  encoder Modulator(12AV in,DVB-C RF out)       NEW  
8 VT-4244 4IN1 H.264 HDMI Encoder DVB-C Modulator(4HDMI in, DVB-C RF out)  max 1920*1080*60/50i  NEW  
9 VT-4254 8IN1 H.264 HDMI Encoder DVB-C Modulator(8HDMI in, DVB-C RF out)   NEW  
 Encoder Modulators (DVB-T)                                             
1 VT-4161 HD H.264 DVB-T Encoder modulator (AV/HDMI in, DVB-T RF out)
2 VT-4201 4IN1 MPEG-2 AV Encoder DVB-T Modulator(4AV in, DVB-T RF out)
3 VT-4202 4IN1 H.264 HDMI Encoder DVB-T Modulator(4HDMI in, DVB-T RF out)
4 VT-4208 8IN1 MPEG-2 encoder DVB-T Modulator(8AV in,DVB-T out)
5 VT-4266 8N1 MPEG-2/H.264 encoder Modulator(8AV in,DVB-T RF out) NEW  
6 VT-4226 10IN1 MPEG-2/H.264 encoder Modulator(10AV in,DVB-T RF out)       NEW  
7 VT-4236 12IN1 MPEG-2/H.264 encoder Modulator(12AV in,DVB-T RF out)       NEW  
8 VT-4246 4IN1 H.264 HDMI Encoder DVB-T Modulator(4HDMI in, DVB-T RF out)  max 1920*1080*60/50i  NEW  
9 VT-4256 8IN1 H.264 HDMI Encoder DVB-T Modulator(8HDMI in, DVB-T RF out)   NEW  
 Encoder Modulators (DTMB-T)                                            
1 VT-4181 HD H.264 DTMB encoder modulator (AV/HDMI in, DTMB RF out)
2 VT-4205  4IN1 MPEG-2 AV encoder DTMB Modulator(4AV in, DTMB RF out)
3 VT-4206  4IN1 H.264 HDMI encoder DTMB Modulator(4HDMI in,DTMB RF out)
4 VT-4267 8N1 MPEG-2/H.264 encoder Modulator(8AV in,DTMB-T RF out) NEW  
5 VT-4227 10IN1 MPEG-2/H.264 encoder Modulator(10AV in,DTMB-T RF out)       NEW  
6 VT-4237 12IN1 MPEG-2/H.264 encoder Modulator(12AV in,DTMB-T RF out)       NEW  
7 VT-4247 4IN1 H.264 HDMI encoder DTMB-T Modulator(4HDMI in,DTMB RF out)  max 1920*1080*60/50i  NEW  
8 VT-4257 8IN1 H.264 HDMI Encoder DTMB-T  Modulator(8HDMI in, DTMB-T RF out)   NEW  
Decoder
1 VT-5115 DVB-S/S2 IRD (1×RF in and 2×AV (MPEG-2)+ASI out)
2 VT-5108 DVB-C Demodulator (RF in and 2×AV+ASI out)
3 VT-5107 MPEG-2 TS Decoder (ASI in, ASI+2×CVBS+Audio out)
4 VT-5301 DVB-S/S2 HD Decoder (DVB-S/S2+ASI+IP in, AV+HDMI+SDI+YPbPr+IP+ASI out)
5 VT-5302 DVB-C HD Decoder (DVB-C+ASI+IP in, AV+HDMI+SDI+YPbPr+IP+ASI out)
6 VT-5311 DVB-T/T2 HD Decoder(DVB-T/T2+ASI+IP in,AV+HDMI+SDI(1080i/720p/576i)+YPbPr+IP+ASI out)
7 VT-5321 DVB-S/S2 HD RTP Decoder(DVB-S/S2+ASI+IP/RTP in,AV+HDMI+SDI(1080i/720p/576i)+IP/RTP+ASI out)
8 VT-5303  4in1 ASI HD Decoder (ASI in,4AV+4HDMI out)
9 VT-5304 4in1 DVB-S/S2 HD IRD (4DVB-S/S2 in,4AV+4HDMI out) 
10 VT-5305 4in1 DVB-C HD IRD (4DVB-C in,4AV+4HDMI out) 
Distributors&Adapters
1 VT-2211 ASI Distributor (ASI in, 16ASI out)
2 VT-2212 2-ASI Input Distributor (2ASI in, 2×8-ASI/group out)
3 VT-2214 ASI Distributor (ASI in, 4ASI out)
4 VT-2221 DS3-ASI Adapter (ASI to DS3 and DS3 to ASI)
5 VT-2222 E1-ASI Adapter (ASI+E1 in and E1+ASI out)
6 VT-2223 4E1-ASI Adapter (ASI+4×E1 in and 4E1+ASI out)
7 VT-2231 IP/UDP-ASI Gateway (ASI-to-IP, IP-to-ASI, 100mbps)
8 VT-2232 IP/RTP-ASI Gateway (ASI-to-IP, IP-to-ASI, 100mbps)
9 VT-2235 8ASI-IP/8MPTS Gateway (8ASI-to-8MPTS/Multicast/Gigabit)
10 VT-2236 8ASI-IP/64SPTS Gateway (8ASI-to-64SPTS/Multicast/Gigabit)
FTA IRD
1 VT-5113 DVB-S/S2 4-Channel IRD (FTA, 4RF in and 4ASI out)
2 VT-2103 DVB-S 7in1 IRD with multiplexer (6RF+ASI IN, ASI out)
3 VT-2113 DVB-S2 7in1 IRD with multiplexer (6RF+ASI IN, ASI out)
4 VT-2123 DVB-S 8in1 IRD with multiplexer (8RF+ASI IN, ASI out)
5 VT-2133 DVB-S2 8in1 IRD with multiplexer (8RF IN, ASI out)
6 VT-2143 DVB-S2 16in1 IRD with multiplexer (16RF IN, ASI out)      NEW
7 VT-2105 16×DVB-S/S2-128×SPTS IP Gateway (16DVB-S/S2 in, 128SPTS/UDP/multicast/Gigabit out)     NEW
8 VT-2115 16×DVB-S/S2-16×MPTS IP Gateway (16DVB-S/S2 in, 16MPTS/UDP/multicast/Gigabit out)         NEW
9 VT-2125 8×DVB-S/S2-8×MPTS IP Gateway (8DVB-S/S2 in, 8MPTS/UDP/multicast/Gigabit out)
10 VT-2135 8×DVB-S/S2-64×SPTS IP Gateway (8DVB-S/S2 in, 64SPTS/UDP/multicast/Gigabit out)
11 VT-2145 8×DVB-T/T2-8×MPTS IP Gateway (8DVB-T/T2 in, 8MPTS/UDP/multicast/Gigabit out)
12 VT-2155 8×DVB-T/T2-64×SPTS IP Gateway (8DVB-T/T2 in, 64SPTS/UDP/multicast/Gigabit out)
13 VT-2146 DVB-C*8 MPTS IPTV Gateway(8*DVB-C in,MPTS ip out) NEW
14 VT-2136 DVB-C*8-SPTS IPTV Gateway(8*DVB-C in,64*SPTS ip out) NEW
CI CAM IRD
1 VT-5216 DVB-S2 IRD (CI) (RF+ASI in, ASI out)
2 VT-5226 DVB-S2 MUX CI-IRD (RF+ASI multiplex, ASI out)
3 VT-5236 DVB-S2 MUX CI-IRD (RF+ASI multiplex, ASI+IP (MPTS/unicast/multicast) out)
4 VT-5256 DVB-S2 IRD (CI) (RF+ASI in, ASI+IP (MPTS/SPTS/unicast/multicast) out)
5 VT-5217 4in1 DVB-S/S2 CI IRD(4RF in, 4ASI+IP/MPTS out)
6 VT-5218 4in1 DVB-S/S2 CI IRD(4RF in, 4ASI out)
7 VT-5219 4in1 DVB-S/S2 CI IRD(4RF in, 4ASI+IP/32SPTS out)
8 VT-5110 DVB-C IRD (CI) (RF+ASI in and ASI out)
9 VT-5120 DVB-C IRD (CI) (RF+ASI in, ASI+IP (MPTS/unicast/multicast) out)
10 VT-5130 DVB-C IRD (CI) (RF+ASI in, ASI+IP/16SPTS/multicast/out)
11 VT-5117 4in1 DVB-C CI IRD(4RF in, 4ASI+IP/MPTS out)
12 VT-5118 4in1 DVB-C CI IRD(4RF in, 4ASI out)
13 VT-5119 4in1 DVB-C CI IRD(4RF in, 4ASI+IP/32SPTS out)
14 VT-5140 DTMB-T IRD (CI) (RF+ASI in, ASI out)
15 VT-5141 DTMB-T IP IRD (CI) (RF+ASI in, ASI+IP/MPTS out)
16 VT-5142 DTMB-T IP IRD (CI) (RF+ASI in, ASI+IP/SPTS out)
17 VT-5456  DVB-T/T2 CI IRD(RF+ASI in, ASI+IP(8SPTS/1MPTS out) 
18 VT-5417  4in1 DVB-T2 CI IRD(4RF in, 4ASI+IP/4MPTS out)
19 VT-5419  4in1 DVB-T2 CI IRD(4RF in, 4ASI+IP/32SPTS out)
20 VT-5418  4in1 DVB-T2 CI IRD(4RF in, 4ASI out) 
STB
1 VT-8202 DVB-C HD Set Top Box(DVB-C RF in,AV+HDMI out)
2 VT-8212 DVB-C HD Set Top Box  (DVB-C RF in,AV+HDMI out  with Dolby)
3 VT-8204 LAN IPTV STB(TS over UDP/multicast IN,HDMI/AV OUT)
4 VT-8214 LAN IPTV STB(TS over UDP/multicast IN,HDMI/AV OUT with Dolby )
Others
1 VT-7102 USB TS Player (2×ASI out and USB2.0 interface)
2 VT-7103 PCI TS Play & Record Card (ASI in and ASI out)
3 VT-7104 PCI TS Play Card (ASI out)
4 VT-7105 PCI TS Record Card (ASI IN)
5 VT-8101 EPG sytem (software, PCI card)
6 VT-8102 CAS/SMS/NMS  

Tin tức khác

Top