Thiết bị chuyển mạch- Multiswitch

Thiết bị huyển mạch Multiswitch EMC dùng để trộn hai đường tín hiệu LNB, một tín hiệu LNB phân cực V, một tín hiệu LNB phân cực H, và chia ra các đầu thu vệ tinh.

mỗi trang
THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH - MULTISWTCH EMC: EMC508S

THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH - MULTISWTCH EMC: EMC508S

Thiết bị chuyển mạch - Multiswitch EMC: EMC508S
2,206 lượt

Top