Thiết bị chuyển mạch- Multiswitch

Thiết bị huyển mạch Multiswitch EMC dùng để trộn hai đường tín hiệu LNB, một tín hiệu LNB phân cực V, một tín hiệu LNB phân cực H, và chia ra các đầu thu vệ tinh.

mỗi trang
THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH - MULTISWTCH EMC: EMC508S Call

THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH - MULTISWTCH EMC: EMC508S

Thiết bị chuyển mạch - Multiswitch EMC: EMC508S

Vui lòng gọi 1,634 lượt

Top

  0988 49 1900