Thiết bị truyền hình cáp Analog

Công ty VTS nhập khẩu và phân phối thiết bị truyền hình cáp của các hãng nổi tiếng trên thế giới như: Winersat, Eight, Terra... Các sản phẩm được công ty VTS nhập khẩu như bộ khuếch đại, bộ điều chế, bộ chia...

Thiết bị truyền hình số

Công ty VTS nhập khẩu và phân phối thiết bị truyền hình số của các hãng nổi tiếng trên thế giới như: Winersat, Eight, Terra... Các sản phẩm được công ty VTS nhập khẩu như Encoder modulator, Encoder, Modulator IP...

Thiết bị quang

Công ty VTS nhập khẩu và phân phối thiết bị quang của các hãng nổi tiếng trên thế giới như. Các sản phẩm được công ty VTS nhập khẩu như ODF, Bộ chia quang, Khuếch đại quang, máy phát quang, Node quang...

Thiết bị truyền hình IPTV

Công ty VTS nhập khẩu và phân phối thiết bị truyền hình IPTV của các hãng nổi tiếng trên thế giới như: NetUp.. Các sản phẩm được công ty VTS nhập khẩu như Encoder modulator, Encoder, Modulator IP...

Thiết bị truyền thanh

Công ty VTS sản xuất và phân phối cáp truyền thanh. Nhận sản xuất cáp truyền thanh theo thương hiệu yêu cầu.

Top