TRỘN TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH CÁP ANALOG VÀ DVB-T/T2

TRỘN TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH CÁP ANALOG VÀ DVB-T/T2

Hiện nay tất cả các Tivi của các hãng sản xuất đều có tích hợp bộ giải mã ký thuật số DVB-T2 để cung cấp cho người dùng  xem truyền hình độ nét cao. Bây giờ chúng ta cần trộn 1, 2,3...kênh truyền hình số DVB-T vào hệ thống truyền hình Analog. Chúng tôi đã có giải pháp. 

VTS Cung cấp thiết bị Bộ điều chế DVB-T MHD-101 để trộn vào hệ thống truyền hình cáp Analog.

Giải pháp:

Bình chọn tin tức

Bình chọn tin tức: (5.0 / 1 đánh giá)

Top